Jan i Helena Bera w czasie II wojny światowej mieszkali we wsi Piotrów (woj. świętokrzyskie). Rodzice Tadeusza. Małżeństwo dostarczało żywność mężczyznom pochodzenia żydowskiego Mośkowi, Urysowi i Pinkwasowi Zajfmanom.