Anna Berata w czasie II wojny światowej mieszkała we wsi Borówna (woj. małopolskie). Na terenie swojej posesji ukrywała 9 osób pochodzenia żydowskiego m. in. Szymona Lieblicha i Juliana Roleckiego.