Irena Bobińska-Skotnicka w czasie II wojny światowej mieszkała w Warszawie. Żona Aleksandra. Była zaangażowana w pomoc Żydom.