Leon Pałaszewski razem z żoną Heleną mieszkał w Krasnymstawie. W czasie okupacji małżeństwo niosło pomoc Żydom, za co dnia 6 stycznia 1942 r. zostało rozstrzelane przez niemieckich żandarmów na cmentarzu żydowskim. Tam również zakopano ich ciała.