Stefania Bajorska (z d. Małczyk) urodziła się 19 kwietnia 1918 r. w Buczach (woj. małopolskie). Córka Wojciecha i Salomei (z d. Gołek). W czasie II wojny światowej mieszkała w Bielsku (obecnie Bielsko-Biała, woj. śląskie). Pomagała Żydom, m.in. przekazując im żywność. Pomagała także przedostawać się Żydom przez granicę z Generalną Gubernią. Stefania Bajorska zmarła 14 grudnia 2012 r.