Historia Władysława i Anieli Kislo, którzy ukrywali młodą Żydówkę. O tej bohaterskiej pomocy opowiedział nam wnuk państwa Kislo – pan Paweł Pleszek