Mieczysław i Maria Batorowiczowie w czasie II wojny światowej mieszkali w Krakowie. Rodzice Marii (po mężu Reguła). Ukrywali kobietę pochodzenia żydowskiego Arie Celner.

Mieczysław i Maria Batorowiczowie otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1986 r.