Leon Ferenc mieszkał w miejscowości Zawóz* (gmina Wołkowyja). W swojej stodole ukrył sąsiada Majera. Pomoc nie trwała długo. Faszyści ukraińscy odkryli prawdę i przekazali ją gestapo. Mężczyźni zostali wywiezieni do obozu i tam zamordowani.

Bibliografia:

  1. IPN BU 392/2033.
  2. W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Ten jest z Ojczyzny mojej. Wspomnienia z lat 1939-1945, Warszawa 2007.
  3. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
  4. S. Datner, Las sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa 1968.
  5. K. Iranek-Osmecki, Kto ratuje jedno życie… Polacy i Żydzi 1939-1945, Warszawa 1981.
  6. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy – Żydzi 1939-1945, Warszawa 1971.
  7. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.

Uwagi:

* W. Bielawski (Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981 s. 25) i IPN BU 392/2033 podają miejscowość Zawozie.