Ksiądz Jan Gielarowski był proboszczem w Michałówce k. Radymna. W czasie wojny aktywnie włączył się w udzielanie pomocy swoim parafianom. Gdy w czerwcu 1941 r. na zamieszkałych przez niego terenach rozpoczęła się okupacja niemiecka, zaczął ratować Żydów. Ksiądz wydawał im fałszywe metryki chrztu i udzielał schronienia na plebanii. Pomagały mu osoby pracujące przy kościele, ksiądz proboszcz z pobliskiej parafii, a także sołtys Sokołowski.

17 grudnia 1942 r. gestapo aresztowało księdza Gielarowskiego. Przetrzymywano go w więzieniu w Jarosławiu. Od 23 stycznia 1943 r. przebywał w więzieniu w Tarnowie. Był brutalnie przesłuchiwany, ale nikogo nie wydał.

16 lutego 1943 r. wysłano go do obozu w Oświęcimiu. Tam zginął. Oficjalną przyczyną śmierci – jak podali Niemcy – miała być niewydolność serca i krążenia*.

Bibliografia:

  1. FLV, List od Anny Gielarowskiej, Szczecin, 04.08.2013 r.
  2. Godni synowie naszej Ojczyzny, red. J. Chodorska CSL, cz. 2, Warszawa 2002.
  3. E. Kopówka, ks. P. Rytel-Andrianik, „Dam im imię na wieki” (Iz 56,6). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, Oksford – Treblinka 2011.
  4. E. Rączy, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939-1945, Rzeszów 2008.
  5. Za to groziła śmierć. Polacy z pomocą Żydom w czasie okupacji, red. W. Smólski, Warszawa 1981.
  6. [Strona internetowa:] http://naszdziennik.pl/mysl/49894.html, dostęp: 20.04.2015 r.
  7. [Strona internetowa:] http://nienadowka.jimdo.com/ks-gielarowski-jan/, dostęp: 20.04.2015 r.
  8. [Strona internetowa:] http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110127/RZESZOW/348070914, dostęp: 20.04.2015 r.
  9. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp: 20.04.2015 r.

Uwagi:

* Niemcy podali też inną datę – 21 marca 1943 r. W literaturze częściej pojawia się kwiecień tego roku – zob. i por.: E. Kopówka, ks. P. Rytel-Andrianik, „Dam im imię na wieki” (Iz 56,6). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, Oksford – Treblinka 2011, s. 450; Godni synowie naszej Ojczyzny, red. Chodorska CSL, cz. 2, Warszawa 2002, s. 214; E. Rączy, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939-1945, Rzeszów 2008, s. 78; [strona internetowa:] http://nienadowka.jimdo.com/ks-gielarowski-jan/, dostęp: 20.04.2015 r.