Relacja Krystyny Dunaj-Jeż. Rodzice: Bronisława i Władysław Dunaj prowadzili gospodarstwo bardzo zaradnie i pomagali wielu ludziom. Cała rodzina zaangażowana była w życie konspiracyjne. Któregoś dnia ogrodnicy, państwo Galińscy przyprowadzili do ich domu Żydówkę, prosząc o schronienie dla niej. Posłuchajmy relacji o wydarzeniach z Mszczonowa, rodzinnej miejscowości pani Krystyny Dunaj-Jeż.