Kazimierz Białas w czasie II wojny światowej mieszkał w Przemyślu. Dostarczał korespondencję do getta oraz udzielił pomocy w ucieczce z getta trzem osobom pochodzenia żydowskiego.