Kazimierz Ardelli w czasie II wojny światowej mieszkał w miejscowości Wołczuchy (Ukraina). Tam ukrywał Żyda.