18 grudnia 1943 roku. Wydawało się, że wszystko jest jak zawsze: Julian Maciejko ostrożnie przedostał się na teren getta w Tarnowie i wszedł do jednego z budynków. Jak zwykle miał ze sobą żywność. Mieszkał w Tarnowie i od dłuższego czasu organizował pomoc dla zamkniętych w pobliskim getcie. Osobiście dostarczał im to, co do życia niezbędne. Tym razem jednak z getta już nie wyszedł – zginął rozstrzelany w getcie na skutek donosu.