Pan Gustaw Lewestan nie potrafił bezczynnie patrzeć na niebezpieczeństwo grożące jego sąsiadom – Żydom. Postanowił im pomóc i za tę pomoc poniósł śmierć. Jego decyzja pociągnęła za sobą jeszcze jedno życie. Jerzy Lewestan, brat Gustawa, został aresztowany i zesłany do obozu tylko dlatego, że jego brat nie pozostał obojętny na los rodziny żydowskiej.