Pan Berman doktor medycyny. W czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie. Udzielał pomocy medycznej osobom pochodzenia żydowskiego m. in. Esterze Rubinsztejn.