Antonina Bieradzka (z d. Krysińska) urodziła się 17 stycznia 1896 r. W czasie II wojny światowej mieszkała w Rakowicach (obecnie dzielnica Krakowa). Ukrywała Żydówkę Ester Chandlarską.

Antonina Bieradzka otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1991 r.