Antoni i Franciszka Balon w czasie II wojny światowej mieszkali we wsi Rajsk (woj. podlaskie), do którego zostali przesiedleni z Pław (woj. małopolskie). Państwo Balon udzielili schronienia Żydówce Eugenii Halbreich, uciekinierce z podobozu w Rajsku.