Anna Furca urodziła się 15 marca 1876 r. Za pomaganie osobom pochodzenia żydowskiego została zamordowana latem 1942 r. Wraz z nią funkcjonariusze gestapo zastrzelili Rozalię Kurpiel i kilkudziesięciu Żydów*. Łączna liczba ofiar zbiorowej egzekucji w Czorsztynie wynosiła 51 osób1.

Bibliografia:

  1. IPN BU 392/1364.
  2. IPN BU 392/2035.
  3. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
  4. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988
  5. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp: 18.11.2014 r.

Uwagi:

* Z IPN BU 392/2035 wynika, że Niemcy mogli uważać Annę Furcę i Rozalię Kurpiel za Żydówki, ponieważ były wychowywane przez rodziny żydowskie.