Pan Ankowitsch w czasie II wojny światowej mieszkał w Piaskach Wielkich (woj. lubelskie). Ukrywał Żyda w swoim domu.