Pan Albinowski był synem generała. W czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie. Tam prowadził kawiarnię, której właścicielami byli Żydzi – bracia Hirszfeld. Zarobione pieniądze przekazywał do getta.