Adam Bać w czasie II wojny światowej mieszkał we wsi Zgłobień (woj. podkarpackie). Udzielił schronienia Żydowi Duetowi Cukier.