Helena Bobrowska (z d. Chrząszcz, ur. 17 lipca 1898 w Krakowie, zm. 5 czerwca 1988 r.) żona Juliana i jej córki Maria Bobrowska (po mężu Zmars, ur. 19 kwietnia 1923 r. w Krakowie, zm. 11 marca 1999 r.) i Halina Bobrowska (ur. 5 września 1929 r. w Krakowie) w czasie II wojny światowej mieszkały w Krakowie. Matka i siostry Teresy-Reny (po mężu Dietrich). Ukrywały pięcioosobową żydowską rodzinę Steinfeldów oraz Żyda – Paula Schafera.

Helena, Maria i Halina Bobrowskie otrzymały tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1995 r.