Zygmunt Binkowski w czasie II wojny światowej mieszkał w Łodzi. Był zaangażowany w pomoc Żydom z getta.