Władysław Bafia urodził się 20 listopada 1923 r. w Zakopanem-Olczy. Syn Stanisława i Zofii. W czasie II wojny światowej mieszkał w Zakopanem. Pomagał Żydom, m.in. dostarczając im korespondencję. W wyniku tych działań został aresztowany i osadzony w KL Auschwitz. Później został przeniesiony do KL Buchenwald, po czym osadzono go w KL Mittelbau, gdzie doczekał wyzwolenia.