Walenty Bek (urodził się 9 lutego 1893 r. w Opatowie, woj. świętokrzyskie) i Tekla Bek (urodziła się 11 września 1895 r. w Osielcu, woj. małopolskie). W czasie II wojny światowej mieszkali w Osielcu (woj. małopolskie). Rodzice Anny i Teresy. Ukrywali chłopca pochodzenia żydowskiego Janusza Rajel.