Gehenna Stanisławy Górniak zamieszkałej w czasie niemieckiej okupacji w Kielcach trwała prawie pół roku. Funkcjonariuszom Schupo doniesiono, że Polka ukrywa u siebie Żydów. Aresztowano ją niemal natychmiast 2 grudnia 1942 roku. Osadzono ją w kieleckim więzieniu i tam poddawano brutalnym przesłuchaniom. Stracono ją 27 maja 1943 roku. Miała wtedy niespełna 27 lat.