Stanisława Awtyka w czasie II wojny światowej mieszkała we wsi Wypnicha (woj. lubelskie). Była zaangażowana w pomoc trzem osobom pochodzenia Żydowskiego ukrywającym się w gospodarstwie.