Stanisław i Zofia Boczkowscy (z d. Ossowska, ur. w 1906 r.) w czasie II wojny światowej mieszkali we Lwowie. Ukrywali dziewczynkę żydowską Jankę Stiglitz. Ukrywali również dziewczynkę żydowską Mery Baron, która została uratowana przez Zofię z masowej egzekucji. Janka po wojnie wyjechała do Izraela, Mery skończyła studia w Polsce po czym wyjechała z mężem do Izraela.

Stanisław i Zofia Boczkowscy otrzymali tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1966 r.