Stanisław Babij w czasie II wojny światowej mieszkał w miejscowości Dolina (Ukraina). Pomagał Żydom w getcie, dostarczając im pożywienie. Angażował się także w pomoc uciekinierom z getta.