Mikołaj i Helena Artymiakowie w czasie II wojny światowej mieszkali we wsi Kukawka (woj. lubelskie). Rodzice Eugenii. Ukrywali dwoje Żydów (Dorę Libman – córkę rabina z Włodawy i Żyda o imieniu Rab).

Mikołaj i Helena Artymiakowie otrzymali tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1989 r.