Sąd wydał wyrok w sprawie małżonków Feliksy i Mariana Brzozowskich z Kielc: „Kara śmierci”. Zbrodnią, którą sobie na nią zasłużyli, było udzielenie schronienia osobom o żydowskich korzeniach. W chwili śmierci Feliksa miała 35 lat, jej maż – 43. Egzekucję przeprowadzono w kieleckim więzieniu 27 maja 1943 roku.