Marian Marek Bilewicz w czasie II wojny światowej mieszkał we Lwowie. Był zaangażowany w pomoc ludności żydowskiej.