Maria Bartosiewicz w czasie II wojny światowej mieszkała w miejscowości Zborów (Ukraina). Matka Mironko. Przez dwa lata ukrywała i udzielała pomocy Żydówce Jessice Fiksel i jej ojcu.

Maria Bartosiewicz zmarła w 1970 r. w Montrealu (Kanada).