Ksiądz Teodor Popczyk w czasie okupacji niemieckiej był wikarym w parafii św. Barbary w Częstochowie. Gdy likwidowano miejscowe getto, wielu Żydów zaczęło szukać pomocy u mieszkańców. Niezwykłą odwagą i zaangażowaniem wykazał się ks. Popczyk, który ukrywał w swym mieszkaniu na plebani Żydów. Wydawał im także metryki chrztu, na podstawie których mogli oni otrzymać fałszywe dokumenty tożsamości.

Po pewnym czasie jeden z Żydów został złapany przez Niemców. Posiadał on dokumenty, których fałszywość wykazano w przeprowadzonym śledztwie. W czasie tortur Żyd wyjawił, kto wydał mu metrykę. 18 czerwca 1943 r. gestapo przyjechało na plebanię. Ks. Popczyk ratował się ucieczką. Niestety został zraniony i zmarł po dwugodzinnych męczarniach.

FOTOS

  • ks. Teodor Popczyk

    ks. Teodor Popczyk

  • Tablica upamiętniająca

    Tablica upamiętniająca