Katarzyna Bielecka (z d. Grabowska) w czasie II wojny światowej mieszkała w kolonii Rudniki (woj. lubelskie). Na terenie swojego gospodarstwa, w budynku niedaleko swojego domu zaopatrywała ludność żydowską w odzież i lekarstwa, podawała im także posiłki.