Jan Michalski mieszkał z synem Stanisławem w Słomnikach**. W czasie okupacji mężczyźni pomagali ukrytym w pobliskim lesie Żydom, za co zostali rozstrzelani w marcu 1943 r. przez niemieckich żandarmów. Do egzekucji doszło w lesie Strzyganiec k. Miechowa.

Bibliografia:

  1. IPN BU 392/2035.
  2. W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Ten jest z Ojczyzny mojej. Wspomnienia z lat 1939-1945, Warszawa 2007.
  3. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
  4. S. Datner, Las sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa 1968.
  5. Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, red. R. Walczak, cz. 3, Warszawa 1997.
  6. Those Who Risked Their Lives, red. A. Poray, Chicago 2007.
  7. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy – Żydzi 1939-1945, Warszawa 1971.
  8. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.
  9. J. Żaryn, T. Sudoł, Polacy ratujący Żydów. Historie niezwykłe, Warszawa 2014.
  10. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp: 08.12.2014 r.

Uwagi:

* Władysław – zob. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 223.

** Zob. Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, red. R. Walczak, cz. 3, Warszawa 1997, s. 95; Those Who Risked Their Lives, red. A. Poray, Chicago 2007, s. 38; J. Żaryn, T. Sudoł, Polacy ratujący Żydów. Historie niezwykłe, Warszawa 2014, s. 518; portal www.straty.pl (dostęp 08.12.2014 r.) – miejsce zamieszkania Zagorzyce.