Helena Migiel mieszkała w Białym Dunajcu k. Nowego Targu. Pomagała prześladowanym Żydom, za co została wtrącona do więzienia w Nowym Targu. Ludwika Migiel kontaktowała się z córką za pośrednictwem księdza. Helena poinformowała go, że zostanie wywieziona z dwiema innymi kobietami pochodzącymi z Tokarni.

6 marca 1944 r. Ludwika przyjechała pod więzienie. Obserwowała, jak wprowadzano jej córkę do ciężarówki. Uprosiła przypadkowego woźnicę, by pojechał w kierunku, w którym podążał niemiecki samochód.

Helena została rozstrzelana w lesie między Nowym Targiem a Ludźmierzem. Zamordowano też Katarzynę Filipek, Marię Barglik i trzech mężczyzn.

Bibliografia:

  1. Biuletyn IPN 2009, nr 3.
  2. IPN BU 392/1060.
  3. Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, red. R. Walczak, cz. 3, Warszawa 1997.
  4. Those Who Risked Their Lives, red. A. Poray, Chicago 2007.
    [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp:15.12.2014 r.