Helena Bieniecka (z d. Godlewska) urodziła się 22 marca 1930 r. Córka Marii Godlewskiej. W czasie II wojny światowej mieszkała w Czarnej Wsi (woj. podlaskie). Ukrywała w swoim domu żydowskie małżeństwo Samuela i Pninę Hupertów.

Helena Bieniecka otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1986 r.