Halina Błońska (z d. Maliszewska) urodziła się w 1912 r. W czasie II wojny światowej mieszkała w Zamościu (woj. lubelskie). Była zaangażowana w pomoc Żydom. Halina Błońska zmarła w 2002 r.