Alina Blaszkiewicz (z d. Kłosowska) urodziła się 29 kwietnia 1929 r. w miejscowości Kamionka Strumiłowa (obecnie Ukraina) w której mieszkała podczas II wojny światowej. Córka Kazimierza i Julii. Ukrywała dwie Żydówki – Różę i Bronisławę Goldsztajn.