Józefa Forysia z Januszkowic (województwo krośnieńskie) zamordowano za dostarczanie żywności osobom pochodzenia żydowskiego*. Zabudowania jego gospodarstwa zostały spalone.

 

Bibliografia:

  1. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
  2. Wroński, M. Zwolak, Polacy –Żydzi 1939-1945, Warszawa 1971.
  3. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.
  4. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] straty.pl, dostęp: 30.03.2015 r.

 

uwagi:

* Na portalu straty.pl (dostęp: 30.03.2015 r.) podano, że przyczyną rozstrzelania była działalność partyzancka. Nazwisko zamordowanego jest opublikowane w wykazie Muzeum na Podkarpaciu.