Był rolnikiem, miał 46 lat. Niemcy rozstrzelali go za pomoc Żydom. Egzekucji dokonali w Nowosielcu 1 sierpnia 1943 roku. Strzelali żandarmi z Łosic. Wiadomo jedynie tyle.