Zofia Morawska mieszkała w Otwocku. Pomagała Żydom zamkniętym w getcie – dostarczała im żywność. „W czasie […] kolejnej dostawy [1943 r. lub 1944 r. – dop. red.] po prostu została zabita przez Niemców” (FLV, nagranie audio, sygn. 811_0137, relacja Jerzego Komorowskiego [znajomy] z 08.01.2014 r.).

Bibliografia:

  1. FLV, nagranie audio, sygn. 811_0137, relacja Jerzego Komorowskiego [znajomy] z 08.01.2014 r.