Stefanię Kamińską z Kielnarowej zamordowano razem z czterema innymi Polakami: 21-letnim Józkiem Głowiakiem z Białej i jego ojcem Walentym oraz 27-letnimi Jankiem Pająkiem i Józefem Jędrzejewskim z Matysówki. Gestapowcy przyjechali po nich 15 października 1943 r. i wyrzucili wszystkich przed posterunkiem policji w Tyczynie. Tam za „okazywanie pomocy ukrywającym się Żydom” Niemcy wymierzyli im karę najwyższą. Po rozstrzelaniu ich ciała wrzucono do wspólnego grobu na cmentarzu żydowskim.