„Winny ułatwienia ucieczki z getta i udzielenia schronienia osobie pochodzenia żydowskiego” – zadekretował radomski Sąd Specjalny i 2 lipca 1943 r. skazał za to na śmierć Juliusa Bossa, niemieckiego kolonistę z polskim obywatelstwem mieszkającego w kolonii Grzędy (pow. kozienicki). Wyrok wykonano prawdopodobnie 21 kwietnia 1944 roku. Boss miał wówczas 43 lata.