Historia żydowskiej rodziny Praport, to wzruszająca walka o przetrwanie. Varda Schoenbaum opowiada o tym, jak jej matka Miriam przy wielkiej odwadze i pomocy Henryka Stanisławskiego wydostała się z getta, z nią samą na rękach. Mężczyzna z wielką ofiarnością szukał schronienia, choćby na kilka dni, dla zagrożonych Żydówek. Dzięki temu matka i córka mogły spotkać się w Jędrzejowie z Chaimem (mąż Miriam). Były to ostatnie chwile, kiedy rodzina przebywała razem… Varda wspomina też jak trafiła do domu Ryńców, gdzie przedstawiała się jako Kasia Wojciechowska. Tam zyskała miłość i siostrę Marysię z którą do dziś żyje w wielkiej przyjaźni. Pewnego dnia, w sposób nieprawdopodobny, odzyskała również matkę – Miriam Praport.

Utwory są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Lux Veritatis. Utwór powstał w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o konkursie „Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”.

PHOTOS

  • Varda Schoenbaum z rodzicami

    Varda Schoenbaum z rodzicami