Zofia Białogórska (Białoskórska, z d. Lange) urodziła się w 1923 r. W czasie II wojny światowej mieszkała we wsi Świder (obecnie dzielnica miasta Otwock, woj. mazowieckie). Pomagała w ukrywaniu kobiety pochodzenia żydowskiego.