Zofia Bednarska z zawodu nauczycielka w czasie II wojny światowej mieszkała w mieście Gródek Jagielloński (obecnie Gródek, Ukraina). W swoim domu od października 1942 r. do czerwca 1944 r. ukrywała cztery osoby pochodzenia żydowskiego, rodzinę Gottfried oraz Felicję Weinryb (z d. Widerhorn).

Zofia Bednarska otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1981 r.