Szczepan Madej urodził się 17 października 1920 r. w Wilkanowie niedaleko Płocka. Jego rodzicami byli Piotr Madej i Anna z d. Sobótka. Wychowywał się w Warszawie. Był najmłodszy z rodzeństwa – miał jeszcze czterech braci: Henryka, Stanisława, Romana i Józefa. Szczepan był harcerzem. W czasie okupacji pracował w prywatnej firmie Braci Balickich przy ul. Dobrej 26. Należał również do straży pożarnej. Dzięki legitymacji strażaka mógł poruszać się „swobodnie tak w dzień, jak i w nocy”. Jako kierowca wyjeżdżał do pożarów.

Szczepan Madej uczestniczył w gaszeniu pożarów przy likwidacji getta warszawskiego. Mógł wtedy wywieźć z jego terenu osoby, które się ukrywały. Żydzi wchodzili do ciężarówki i byli zakrywani sprzętem gaśniczym. Szczepan zawoził ich w okolice Młocin, gdzie wyznaczono miejsce zbiórki. Pewnego razu młoda Żydówka, która została w ten sposób uratowana, oddała wybawcom swój rewolwer – trafił on później do dowódcy – Stefana Pileckiego.

W marcu 1942 r. Szczepan wstąpił do Armii Krajowej. Działał w ramach Grupy Bojowej „Krybar” (Powiśle), pluton 1105 Kolumny Motorowej „Wydra”. Madej używał pseudonimu „Suchy”, a później, jako że był kierowcą samochodu marki Ford, pseudonimu „Ford”. Uczestniczył w powstaniu warszawskim. Był kierowcą wozu powstańczego „Kubuś”, który brał udział w walkach o odzyskanie gmachu Uniwersytetu Warszawskiego. 3 września 1944 r., jadąc ciężarówką po rannych, sam ucierpiał. Zmarł 16 grudnia 2009 r.

Bibliografia:

  1. M. Brama, Szczepan Madej ps. „Suchy”, „Ford”, [strona internetowa:] http://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/szczepan-madej,1599.html, dostęp: 13.04.2017 r.
  2. FLV, List od Elżbiety Madej, Piastów, 4.02.2014 r.
  3. [Strona internetowa:] http://pomagali.pl/woz-strazacki/#title, dostęp: 22.06.2017 r.