Wojciech i Józefa Bareccy w czasie II wojny światowej mieszkali w miejscowości Jaśniszcze (obecnie Ukraina). Dostarczali jedzenie Żydom ukrywającym się nad rzeką.